TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017  
Xin vui lòng nhập CMND hoặc Mã hồ sơ hoặc Họ và tên
CMND:
Mã Hồ sơ:
Họ và tên:
 
 

 
Thời gian nhập học: Từ ngày 12/08 đến 19/08/2017
Địa điểm nhập học: Trường Đại học Thái Bình Dương (Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa)
Thí sinh nhấp vào đây để xem thủ tục nhập học